Order to Send Rakhi in Gumia

Send Rakhi in Gumia, Bokaro

 • Jamni jara
 • Chagri
 • Baridari
 • Rohidih
 • Bendi
 • Jagesar
 • Mukhchuma
 • Dhawaiya
 • Danea
 • Barki sidhabara
 • Bandiha
 • Bhitia
 • Mangro
 • Aiyar
 • Dumri
 • Ambatanr
 • Barka murpa
 • Honhe
 • Jaharlong
 • Gomi karmatanr
 • Danra
 • Chotka murpa
 • Gopo
 • Khokhando
 • Tirla
 • Balia
 • Rangamati
 • Ataundi
 • Haradgara
 • Kairatanr
 • Lodhi
 • Kurknalo
 • Barkichidri
 • Dakasaram
 • Hardiam
 • Chotakipunu
 • Pindra
 • Naran
 • Tilaiya
 • Keri
 • Dhendhe
 • Nawdanda
 • Chorganwa
 • Khakhanda
 • Jarea
 • Barkipunu
 • Saram
 • Lalpania
 • Mahuatanr
 • Singpur
 • Rajderwa
 • Chute
 • Kander
 • Gose
 • Lalgarh
 • Chhotki sidhbara
 • Baigankeri
 • Baghraiya
 • Pachmo
 • Gangpur
 • Birsa
 • Dhudhmo
 • Seheda
 • Jarkunda
 • Tutijharna
 • Tisri
 • Lawalang
 • Ambadih
 • Daridag
 • Banchatra
 • Tulbul
 • Kodwatanralias bhitugarha
 • Gurudih
 • Petko
 • Tikahara
 • Magha
 • Tusko
 • Lugu pahar
 • Ocho
 • Derhabera
 • Tithi
 • Chipri
 • Morha
 • Chatro chati
 • Bartua
 • Kunda
 • Hurdag
 • Chidri khurd
 • Tuiyo
 • Khirabera
 • Kari khurd
 • Kharwatanr
 • Rahawan
 • Siari
 • Tenudam-cum-kathhara
 • Kharna
 • Sawai
 • Nawadih
 • Semarbera
 • Jala
 • Karma
 • Hasir
 • Chilga
 • Rola
 • Halwe
 • Murpa
 • Narkandi
 • Purnapani
 • Tiskopi
 • Jhumchi
 • Chitu
 • Kari kalan
 • Pejuwa
 • Jumrapahar
 • Hurlung
 • Katwari
 • Palu
 • Chugnu